رعایت اخلاق علمی و حرفه ای در نگارش مقالات
1396/05/16

 

 

 

 

 

 

رعایت اخلاق حرفه ای و اصول اولیه علمی از الزامات تهیه و ارسال مقالات می باشد. لذا ارائه رفرنس و مراجع دربخش هایی که از دستاوردهای علمی و اجرایی دیگر پژوهشگران استفاده شده الزامی بوده. بدیهی است مسئولیت نگارش هر مقاله با نویسندگان آن می باشد و دبیرخانه علمی و اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد. تاکید دبیرخانه اجرایی بر عدم  کپی برداری از سایر مقالات و دستاوردهای دیگران و ارسال آن به کنفرانس می باشد، در صورت اثبات کپی برداری از نتایج تحقیقات و دستاوردهای دیگر پژوهشگران بدون اجازه و ذکر منبع علاوه برحذف مقاله مذکور از شرکت در دوره های بعدی کنفرانس نیز محروم خواهند شد.