دسترسی سریع

menu11_1

menu9

menu7

menu8

menu5

menu4

menu3

menu2_1

menu_1

پوستر همایش
Poster
کانال رسمی تلگرام موسسه بام پژوهش پرواز جنوب

telegram_2

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت سیویلیکا پس از برگزاری همایش

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin) پس از برگزاری همایش

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت کنسرسیوم محتوای ملی پس از برگزاری همایش

 

محورهای کنفرانس

محورهای همایش:

1-  فرهنگ و شکاف بین نسلی

2- شبکه های مجازی و شکاف بین نسلی

3- خانواده و شکاف بین نسلی

4- ازدواج و شکاف بین نسلی

5- ارزش ها و شکاف بین نسلی

6- مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاهها) و شکاف بین نسلی

7- اسلام و شکاف بین نسلی

8- سیر تاریخی و شکاف بین نسلی

9- نقش برنامه ها و محتوای درسی مدارس و دانشگاهها در شکاف بین نسلی

10- تعلیم و تربیت و شکاف بین نسلی

11- وضعیت اقتصادی و شکاف بین نسلی

12- شیوه های فرزندپروری و شکاف بین نسلی

13- جهانی شدن و شکاف بین نسلی

14- سایر موضوعات مرتبط در حوزه خانواده، ازدواج، طلاق، مشاجرات خانوادگی و ...