دسترسی سریع

menu11_1

menu9

menu7

menu8

menu5

menu4

menu3

menu2_1

menu_1

پوستر همایش
Poster
کانال رسمی تلگرام موسسه بام پژوهش پرواز جنوب

telegram_2

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت سیویلیکا پس از برگزاری همایش

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin) پس از برگزاری همایش

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت کنسرسیوم محتوای ملی پس از برگزاری همایش

 

تعرفه های ثبت نام

الف- شرکت در کنفرانس به صورت غیر حضوری 

-    هزینه این بسته، مبلغ 145000 هزار تومان است.

خدمات این بسته:

1- گواهی پذیریش مقاله (گروهی)

2- لوح فشرده حاوی Full Text  مقالات با برچسب همایش

3- نمایه سازی رایگان مقالات در پایگاه سیویلیکا

4- نمایه سازی رایگان مقالات در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی

5- نمایه سازی رایگان  مقالات پذیرفته شده در سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin)

6- پست رایگان مقالات حداکثر 3 هفته پس از برگزاری همایش

 

- هزینه پذیرش بیش از یک مقاله به ازای هر مقاله 100000 هزار تومان می باشد.

 

  ب - شرکت در کنفرانس به صورت حضوری

 -  هزینه این بسته، مبلغ 250000 هزار تومان است.

خدمات این بسته:

1- ارائه گواهی حضور برای افراد شرکت کننده در کنفرانس

2- گواهی ارائه مقاله برای فرد ارائه دهنده مقاله در روز برگزاری کنفرانس

3- گواهی پذیرش مقاله

4- لوح فشرده حاوی Full Text  مقالات با برچسب همایش

5- نمایه سازی رایگان مقالات در پایگاه سیویلیکا

6-  نمایه سازی رایگان مقالات در پایگاه کنسرسیوم محتوای ملی

7- نمایه سازی رایگان مقالات پذیرفته شده در سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin)

8- پذیرایی در طول زمان برگزاری کنفرانس 

 

 

نکات مهم:

1- به ازای پذیرش هرمقاله، تنها یک نفر می تواند با پرداخت هزینه های مذکور در کنفرانس ثبت‌نام نماید. لذا درصورت تمایل سایر نویسندگان هزینه حضور به ازای هر نفر  100000 هزار تومان می باشد که در صورت پرداخت از کلیه امکانات شرکت حضوری در همایش  بهره‌مند می گردد.

2- هزینه حضور در همایش جهت افرادی که بدون ارائه مقاله و صرفا تمایل به حضور در کنفرانس را خواهند داشت برابر با 100000 هزار تومان می باشد.

 

تذکر:

وجه پرداختی به حساب همایش به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. لطفا در انتخاب خدمات و پرداخت ها دقت فرمایید.