دسترسی سریع

menu11_1

menu9

menu7

menu8

menu5

menu4

menu3

menu2_1

menu_1

پوستر همایش
Poster
کانال رسمی تلگرام موسسه بام پژوهش پرواز جنوب

telegram_2

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت سیویلیکا پس از برگزاری همایش

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin) پس از برگزاری همایش

نمایه سازی مقالات مورد پذیرش همایش در وب سایت کنسرسیوم محتوای ملی پس از برگزاری همایش

 

نمایه سازی و انتشار مقالات

 

- نمایه سازی و انتشار رایگان کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)

- نمایه سازی و انتشار رایگان کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت کنسرسیوم محتوای ملی

- نمایه سازی و انتشار رایگان کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت پایگاه داده های علمی تمام متن (Tpbin)

- انتشار کلیه مقالات در سامانه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  SID (به کنترل پنل مراجعه فرمایید)